Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và tạo với (P) một góc lớn nhất

Lượt xem : 139 | Cập nhật : 2012-12-01 12:12:36
Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: 1. Chứng minh rằng đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (P)2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và tạo với (P) một góc lớn nhất3. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa (d) và tạo với (P) một góc

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường thẳng trong không gian | Mặt phẳng | Phương trình của mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình Giới hạn phân ly độc lập phương trình dao động đơn phân góc khoảng cách giữa hai đường thẳng sóng ngắn phản ứng CO2 cách li sinh thái đồng hợp lặn khí quyển vòng tuần hoàn tính chất từ Phương trình đường tròn cộng hưởng tọa độ tia hồng ngoại thoái hóa di truyền đơn tính chim bồ câu nguyên sinh vật khe sáng Khoảng cách giữa 2 đường... Hàm số mũ lý thuyết sinh học 8 sông ngòi Miền nghiệm của bất máy phát điện Vị trí tương đối trong mặt phẳng trường sơn sinh học 10. 2 đường GTLN học sinh giỏi Pa Hệ phương trình bậc nhất... sinh giới

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay