Rút gọn biểu thức sau

Lượt xem : 84 | Cập nhật : 2012-12-08 09:53:25
Rút gọn biểu thức sau :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Van 11 Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn vận chuyển Tích vô hướng đạo hàm của hàm số Giải phương trình sản lượng saccarozơ Rút gọn biểu thức kinh tế xã hội bảng tần số ion pin quang điện trao đồi chéo điện lượng hệ số công suất Phương trình tham số của... tử ngoại tìm giới hạn mạch điện độ tụ than nhân đa thức tần số alen cành cây đại địa hình hình thành loài đồng vị Góc và cung lượng giác thân cây sinh vật nhân thực phương trình giao động Vị trí tương đối ảnh ảo pháp tia hồng ngoại Trục lớn của elip Giá trị lớn nhất đỉa

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay