.Chứng minh rằng:

Lượt xem : 133 | Cập nhật : 2012-11-28 10:21:33
Chứng minh rằng:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lai phân tích Hàm số bậc hai lực từ thước Cấp số cộng ánh sáng đơn sắc nghiệm trái dấu diện tích giá trị nhỏ nhất hổ trắng sinh vật thích nghi trường sơn giới tính chân không thủy sản Bất phương trình lượng giác số mol GTLN át lát địa lý sinh sản hữu tính rừng amadon cổ loa thằn lằn Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng phuong trinh log Đồ thị hàm số nguyễn du phương trình giao động Đạo hàm cấp hai phenol Phương trình mặt phẳng tây nam Phương pháp tọa độ phân tử mARN bảng tần số nguyên tử khối Phương trình lượng giác đối xứng khí quyển Hình chiếu của điểm

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay