Chứng minh rằng với mọi x

Lượt xem : 216 | Cập nhật : 2012-11-28 10:17:51
Chứng minh rằng với mọi , ta có: . Khi nào đẳng thức xảy ra?

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức Cô-si |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bài tập vẽ biểu đồ biến dị tổ hợp. bức xạ. Ứng dụng định lí Lagrăng độ cứng lò xo Tìm quỹ tích tia đối Hình chiếu của điểm Bất đẳng thức tổ hợp Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn lưu huỳnh sinh Đường chuẩn chiến tranh thế giới trao đồi chéo phân tử khối biển đông truyền máu hidrocacbon quy luật phân li Tích phân lượng giác số hữu tỉ nguyên tố P muối iot địa lí Giới hạn cấu trúc gen ô nhiễm nước oxi dao động tắt dần lịch sử 12 pitago lương thực Điểm thuộc đồ thị Hidro Khoảng cách giữa 2 đường... Đường tròn độ cứng giáo dục

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay