Chứng minh rằng với mọi x

Lượt xem : 238 | Cập nhật : 2012-11-28 10:17:51
Chứng minh rằng với mọi , ta có: . Khi nào đẳng thức xảy ra?

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức Cô-si |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đột biến nhân tạo nhân tố tiến hóa hemoglobin Phương trình tổng quát lôgarit lý thuyết sinh học 8 Định lý Vi ét và ứng dụng Giới hạn Phép quay Đường thẳng trong mặt phẳng menden Phép đồng dạng Lactôzơ phóng xạ hạt nhân vật rắn phân tích vectơ Hình giải tích trong không gian đường trung trực mặc tử Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Phương trình chứa dấu cách mạng hình học 8 tia phóng xạ chọn lọc phản xạ electron ngoài cùng Phương trình của mặt phẳng Phương trình chính tắc ếch đồng đường cônic độ tụ Cực đại tần số âm 2 lá mầm đa bội hóa cấu trúc Hình chiếu vuông góc của... thể tích hình hộp Các dạng phương trình

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay