Chứng minh rằng với mọi x

Lượt xem : 152 | Cập nhật : 2012-11-28 10:17:51
Chứng minh rằng với mọi , ta có: . Khi nào đẳng thức xảy ra?

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức Cô-si |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khoảng cách từ 1 điểm tương tác cộng gộp chiến tranh thế giới Công thức nhân đôi sông cửu long hệ chứa tham số electron sử 6 gen dị hợp Tính tích phân muối phản xạ sóng tiến hóa chuyển động lực đàn hồi bức xạ. nhôm khí hậu gió mùa sông hồng sinh thái Giải phương trình đồng tiền chung cấu trúc gen niuton Diện tích thiết diện Mặt cầu Dấu của nhị thức bậc đa bội hóa nguyên tắc bổ sung cột sống lai tạo Tiếp tuyến tại 1 điểm tỉ khối đồng hợp lặn sóng cơ học vật lí 12 Phương trình tổng quát ống tiêu hóa Bất phương trình Bu nhi a cốp xki

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay