ìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Lượt xem : 111 | Cập nhật : 2012-11-30 05:23:08
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cây không có hoa phân ly độc lập văn lớp 10 Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm di nhập gen Tích phân bài tập hóa học 9 đồng hợp tử Tập hợp tiếp xúc gia định đới lạnh ống thận chu kì dao Phương tích của đường tròn liên kết hidro độ tụ hệ bài tiết bản đồ phuong trinh log tia phóng xạ cuộn cảm ngữ văn máu khó đông nguyên tố N Cực trị của hàm số giao phối ngẫu nhiên công thoát tây nam Công thức trung tuyến đơn sắc tan trong nước nhận biết các chất dầu thô Khoảng cách giữa 2 đường ống khí cành cây góc đường phân giải bất phương trình

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay