Giải bất phương trình

Lượt xem : 124 | Cập nhật : 2013-06-28 08:33:28
. Giải bất phương trình: Tìm các giá trị của để mọi nghiệm của bất phương trinh ở phần đều thỏa mãn bất phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất phương trình lôgarit | Bất phương trình có chứa | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Chỉnh hợp Mặt cầu thí nghiệm i âng kali phát xít đức quần thể giao phối đa bào bảo toàn Vị trí tương đối trong mặt phẳng quang học Khảo sát và vẽ đồ thị Hệ bất phương trình bậc Hàm số bậc nhất Hệ phương trình đẳng cấp sinh học 10 giao động điều hòa Vẽ đồ thị hàm số Tích phân từng phần văn bản who cộng hưởng Hàm số ngược gió các loại thân cây cơ năng bảo vệ môi trường quang điện trong trái đất Phương trình lôgarit lượng mưa mù màu h tia hồng ngoại mắt cận axit nucleotit cacbohyđrat phân tử khối Hệ phương trình cấu trúc gen phản ứng

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay