Giải bất phương trình

Lượt xem : 230 | Cập nhật : 2013-06-28 08:33:28
. Giải bất phương trình: Tìm các giá trị của để mọi nghiệm của bất phương trinh ở phần đều thỏa mãn bất phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất phương trình lôgarit | Bất phương trình có chứa | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sóng dài cận thị đơn bội hình học tọa độ trọng tâm Hàm số lôgarit anđehit Tổng các số hạng ăng ten Dãy số tăng mạch điện xoay chiều Phương trình chứa ẩn ở mẫu miền núi trung hòa Tích phân hàm lôgarit Phương trình chính tắc Sơ đồ lai lực từ hóa trường sơn Khoảng cách trong không gian vận tốc sóng biến cố Dấu của tam thức bậc hai vân tối Các dạng phương trình Vị trí tương đối proton sóng trung tọa độ tâm sản xuất H2SO4 đặc điểm động vật Công thức biến tổng thành tích phân hóa Hàm số lượng giác pin quang điện khai triển thể tích của hình chóp Phương trình chính tắc của parabol

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay