Giải bất phương trình

Lượt xem : 174 | Cập nhật : 2013-06-28 08:33:28
. Giải bất phương trình: Tìm các giá trị của để mọi nghiệm của bất phương trinh ở phần đều thỏa mãn bất phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất phương trình lôgarit | Bất phương trình có chứa | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cường độ hiệu dụng Phương trình tích chủ nô oxit đới nóng Hình hộp chữ nhật Phương pháp toạ độ trong... cảm ứng điện từ Bất phương trình bậc nhất giao thoa sóng dung kháng Sơ đồ lai Giải và biện luận hệ hai nước vôi trong tinh thể tương tác cộng gộp vitamin truyền máu tần số góc sóng cơ học sinh vật Giải lập bảng nguyên tử hidro hóa trị thủy phân gia tốc trọng trường Phương trình Hệ phương Các dạng giới hạn vô định tinh tử ngoại thụ tinh đạo hàm của hàm số giao động điều hòa hữu cơ Bất phương trình tích tiệm cận giao thoa đường huyết

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay