Trục căn thức ở mẫu số của các biểu thức sau :

Lượt xem : 235 | Cập nhật : 2012-11-28 05:15:04
Trục căn thức ở mẫu số của các biểu thức sau : ()

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | Các phép toán mũ - lôgarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sóng dài tính công Phương trình chứa căn vỏ Tiếp tuyến Rút gọn biểu thức diện tích ánh sáng đơn sắc Các dạng phương trình... Điểm thuộc đồ thị Amino axit metan đường phân cạnh tranh Phương trình Hệ phương săn bắn bệnh ung thư phả hệ đới nóng Trục tọa độ đối xứng Xác định vị trí hội chứng đao Hình chóp lý 11 phân li Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Mệnh đề kéo theo chất dư điện áp hiệu dụng chât điểm sinh đảo đoạn giun kim tĩnh mạch Tọa độ của véc tơ đối Tam thức bậc hai vô nghiệm Hai đường thẳng vuông Vị trí tương đối trong mặt phẳng

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay