Trục căn thức ở mẫu số của các biểu thức sau :

Lượt xem : 175 | Cập nhật : 2012-11-28 10:15:04
Trục căn thức ở mẫu số của các biểu thức sau : ()

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tia hồng ngoại hypebol tiêu điểm khối chóp trước công nguyên trung bình cộng Số phức đường thẳng tocno Hệ trục tọa độ hóa 12 số trung bình cộng Tính tích phân bằng xúc tác diện tích các tam giác quang phổ nhóm máu thể tích hình hộp Hàm số liên tục trên 1 đoạn độ tan điện từ mô xương thường biến dao động điều hòa xương Tích phân hàm lôgarit thụ phấn nhờ gió Tích phân lượng giác ankan pha sinh trưởng Phương trình tương đương hóa học hưu cơ Môđun của số phức nguyễn du đại số 9. thế giới thứ nhất Bất phương trình vô tỉ phép đối po Thể tích khối chóp

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay