Chứng minh rằng:

Lượt xem : 109 | Cập nhật : 2012-11-28 05:15:12
Cho Chứng minh rằng:

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức Cô-si |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

việt nam ánh sáng đơn Hai đường thẳng Các dạng phương trình... dân số mon tán sắc ánh sáng Cân bằng các phương trình anilin Phương trình đường thẳng... sắt acsimet Pa song song rut gon Dạng lượng giác của số phức thước Bất đẳng thức Cô si Công thức cộng đối với tự thụ phấn máy biến áp di truyền liên kết Phép tịnh tiến độ tan giải phóng dân tộc lơn nhât lý 11 Khoảng cách giữa 2 điểm nhiệt dung sự sống quần thể ngẫu phối Bất phương trình chứa... phép lai thuận nghịch vĩ độ kiểu hình sản xuất Phép chiếu song song Giải và biện luận bất thép nhóm đất chính

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay