Chứng minh rằng:

Lượt xem : 248 | Cập nhật : 2012-11-28 10:15:12
Cho Chứng minh rằng:

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức Cô-si |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

HIV tinh thân nhiệt ngoại tiếp Hình lập phương glixerol Dãy số sông cửu long địa lý diện tích các tam giác dãy Banme phản ứng nhiệt hạch Công thức cộng đối với... cao su Số hạng tổng quát của 1 trùng hợp Tia laser đường thẳng Công thức cộng đối với lưu huỳnh dao động cưỡng bức fructozơ Hình học không gian Hai mặt phẳng vuông góc nhiệt kế rượu hiệu số Hai đường thẳng song đại thể tích hình hộp trạng thái đơn than phiên mã đột biến tiền phôi Phương trình chính tắc của parabol thể đột biến Phương trình bậc hai khoảng đơn điệu Mệnh đề phủ định vân giao thoa Cung

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay