Tìm các số thực alpha sao cho

Lượt xem : 76 | Cập nhật : 2012-11-28 05:15:45
Tìm các số thực sao cho : ()

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình mũ | Bất phương trình mũ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khối chóp Mệnh đề tương đương Phương trình tiếp tuyến trắc nghiệm hóa học Vec tơ tây nam từ thông Phương trình metan hoa thụ phấn bênh bạch tạng cá thể đa bội hóa tim thằn lằn kiểu hình thủy tính kí sinh số tự nhiên rễ electron tiếp xúc toán đại số 8 Khảo sát và vẽ đồ thị châu ph Giá trị lượng giác của một góc Bất phương trình chứa Phương trình lượng giác cơ bản công thức cấu tạo hệ cơ hoàn thành phương trình bắc mỹ thể đa bội mô xương chùm sáng Vị trí tương đối giữa 2... thép Phương trình đường thẳng khí hậu nhiệt đới gió mùa Khoa học Ancol etylic

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay