Tìm các số thực alpha sao cho

Lượt xem : 216 | Cập nhật : 2012-11-28 10:15:45
Tìm các số thực sao cho : ()

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình mũ | Bất phương trình mũ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sông cửu long dấu hiệu độ tụ Tiệm cận của hypebol tap nghiem tính trạng khu vực Châu Á Hiệu suất tảo vật dẫn Phương pháp phản chứng chu kì bán rã chuông điện Phương trình bậc 3 thân mềm Ước số số hữu tỉ Dãy số tăng pha dao động đồng tính tim thằn lằn khối lượng riêng Ứng dụng vi phân vào Van 11 cố định nito quá trình phiên mã gen liên kết con lai Đạo hàm của hàm hợp chất khử cường độ hiệu dụng điện trở thuần Bất phương trình lượng giác biển châu âu Đường tròn ngoại tiếp hệ tuần hoàn nhân đôi Hai đường thẳng đồng phẳng Phương trình tiếp tuyến

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay