Rút gọn biểu thức :

Lượt xem : 115 | Cập nhật : 2012-11-28 10:16:00
Rút gọn biểu thức :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

asean khí hậu gió mùa thăng bằng electron lục địa Thể tich hinh hộp chữ nhật mất đoạn Hai đường thẳng trung bình cộng hóa học vô cơ phôi Phương sai Cấp số nhân biện luận dạ dày vùng chuyên canh cơ cấu Hai mặt phẳng vuông góc với nhau cách mạng tư sản Hàm số liên tục Batixta Công thức trung tuyến Điểm cố định nhóm máu a Pa Số học nguyên tố hóa thạch tự thụ phấn địa hình este độ phóng xạ chữ viết Rút gọn biểu thức đảo đoạn thể tích của vật thể tròn xoay Châu Mĩ Hình giải tích trong mặt phẳng Hình chiếu vuông góc của... số trung bình cộng hai mặt phẳng

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay