Rút gọn biểu thức :

Lượt xem : 19 | Cập nhật : 2012-11-28 05:16:00
Rút gọn biểu thức :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | Các phép toán mũ - lôgarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nghành thực vật vỏ não Hàm số lôgarit liên bang nga Trục đối xứng nhân tạo đường lưu vực gluco máy thu vô tuyến nhôm Hệ phương trình bậc hai hai ẩn vận tốc cực đại Bất phương trình chứa... Bất đẳng thức tam giác hoa nhãn giải bất phương trình Đạo hàm cấp cao tinh thể Tính tích phân xenlulozơ Hình chiếu vạch quang phổ sản lượng Phép vị tự Định lý Cô sin trong tam giác đường thẳng SO2 Khoa học khu vực Châu Á thụ tinh Phương trình bậc nhất 1 ẩn phát quang chim bồ câu động cơ biểu đồ chuyển gen Bất đẳng thức tích phân ống tiêu hóa đấu tranh sinh học

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay