Rút gọn biểu thức :

Lượt xem : 164 | Cập nhật : 2012-11-28 10:16:00
Rút gọn biểu thức :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ứng dụng vi phân vào... đẳng nhiệt Giải và biện luận phương nước brom sinh trưởng xúc tác Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng năng lượng liên kết độ rượu đoạn mạch Ứng dụng khảo sát hàm số proton chống pháp talet độ pH đột biến Tích phân lượng giác nhà minh Tính chất tuần hoàn cảm kháng trục nhỏ chọn lọc vỏ não câu hỏi trắc nghiệm vật lý Giá trị lượng giác của một góc Giải và biện luận phương... gia định po bò sát hóa học 11 Tích phân đặc biệt vật lí 12 sinh sản brom Phương trình chứa dấu sinh vật nhân thực bài tập về từ trường công nghệ tế bào mắc nối tiếp Ba đường Cônic

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay