Giải các bất phương trình:

Lượt xem : 249 | Cập nhật : 2012-11-28 10:16:26
Giải các bất phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hợp chất Hình chiếu của điểm HIV tư bản chủ nghĩa Định lý Vi ét và ứng dụng giao thoa Phương trình của mặt phẳng địa trung hải sứ Tọa độ của véc tơ đối giải phóng dân tộc chu kì dao Hệ phương trình lượng giác học sinh giỏi động vật bắc mỹ gen lực tam giác Công thức nhân đôi este phân tích vectơ who SO2 Phương tích của đường tròn Phương trình chính tắc của parabol Số hạng tổng quát của 1 trạng thái đơn Đạo hàm cấp hai tiêu hóa Al Phương trình lượng giác cacbohyđrat điện từ tật viễn thị Thể tích khối lăng trụ nhóm máu a Góc giữa 2 đường thẳng giải hệ dễ

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay