Giải các bất phương trình:

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2012-11-28 05:16:26
Giải các bất phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất phương trình mũ | Bất phương trình lôgarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường thẳng tiếp xúc với nguyên tử hidro Tứ diện Hình chiếu của điểm Phương tích của đường tròn cơ quan sinh dưỡng biến trở phân thức Đạo hàm của hàm số lượng giác quá trình nhân đôi chân không cơ năng bệnh máu khó đông tỉa cành ngoại tiếp Tích phân hàm lượng giác Phương trình trùng phương SO2 hoạt động của tim mật CaO Ac-si-met thể khảm Lactôzơ Đường thẳng vuông góc Hàm số liên tục trên 1 khoảng Hình chóp tam giác đối xứng tâm thể tích khí các loại rễ hóa thạch công suât Khoảng cách từ 1 điểm Giới hạn của dãy số Vi phân của hàm số Bắc mĩ gia tốc thể tích hình hộp Khoảng cách từ 1 điểm who

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay