Chứng minh rằng phương trình

Lượt xem : 126 | Cập nhật : 2012-11-30 11:10:25
Chứng minh rằng phương trình: có nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao | Hàm số liên tục |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hóa thạch Khối đa diện tính thể tích phương trình dao động Phương trình trùng phương tạo ưu thế lai nội tiếp đường tròn cường độ góc áp suất lai tế bào nhà máy thủy điện hổ trắng phản ứng hóa học Mệnh đề kéo theo khí Tính chất tuần hoàn Hình giải tích trong không gian Vi phân của hàm số bảng biến thiên thể tích dung dịch phân cực Hình chiếu của điểm Khoa học Dãy số giảm khung dao động khoảng cách giữa hai đường thẳng đồng đẳng sử 12 chất khoáng tốc độ truyền sóng Phương trình bậc hai độ phóng xạ nhà minh biên độ giao động sông ngòi khoa học kĩ thuật hình dạng proton cây công nghiệp

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay