Chứng minh rằng phương trình

Lượt xem : 104 | Cập nhật : 2012-11-30 04:10:25
Chứng minh rằng phương trình: có nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao | Hàm số liên tục |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vân sáng phuong trinh log trái đất giải hệ Bu nhi a cốp xki Toán 11 Phương trình lượng giác cơ bản tìm giới hạn Biểu thức lượng giác Toán Đại Số gió mùa phân tử khối giao tử biến dị tổ hợp Phương pháp quy nạp toán học chính sách cai trị chiết suất hình phẳng Phương trình tiếp tuyến vị ngữ nhân đa thức Hệ phương trình bậc nhất... CHứng minh Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Đường hypebol hình thành loài cặp số hóa học hưu cơ ngẫu phối ống tiêu hóa hình học thước đo diện tích các tam giác hình lập phương kiết lị Giải và biện luận phương Phương trình đường thẳng... con lắc đơn cau hoi

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay