Từ đó chứng minh rằng với 3 số dương a, b, c bất kì thì

Lượt xem : 154 | Cập nhật : 2012-11-28 10:12:35
Chứng minh rằng với mọi và với mọi ta luôn có . Từ đó chứng minh rằng với số dương bất kì thì:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

brom ngẫu phối Bất phương trình chứa Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Phương trình chính tắc của elip Hàm số ngược nhân tử hạt diệp lục cận thị Phương trình chứa căn fructozơ giải phóng dân tộc Công thức trung tuyến Công thức cộng đối với... giun kim đột biến chuyển đoạn hóa học hưu cơ thể tích của vật thể tròn xoay tâm nhĩ Were tia đối Tích phân lượng giác CHứng minh Phương trình Hệ phương Phương trình đường thẳng... Thể tích khối lăng trụ Tích phân hàm đa thức sinh sản bản đồ thể tích dung dịch cách li sinh sản phản xạ nghiệm dương kì đầu Bất phương trình chứa ẩn bào quan phi kim áp suất vô nghiệm tiêu hóa

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay