Tính

Lượt xem : 95 | Cập nhật : 2012-11-28 10:13:19
a) Cho . Tính .b) Cho . Tính .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hàm số mũ | Đạo hàm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

proteaza nghành công nghiệp chủ nô góc đồng hóa lai thuận nghịch Nhị thức Niu tơn Toán hình biến dị khu vực tay nam á Phương trình lượng giác đối xứng Hidro ngữ văn số nguyê phương trình loga Phân bố xác suất của bài tập về từ trường Vị trí tương đối trong... thước đo dòng điện cực đại quần thể ngẫu phối dao động điện từ Đạo hàm ngẫu phối dãy Banme quân nam Hàm số Vẽ đồ thị hàm số khí hậu nhiệt đới gió mùa bệnh mù màu tế bào sinh dục Đẳng thức Tập xác định Ứng dụng vi phân vào máy biến thế Bất đẳng thức Giá trị lớn nhất Hàm số lẻ Dạng lượng giác của số phức

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay