hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Lượt xem : 156 | Cập nhật : 2012-11-28 05:13:31
Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng , hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thí nghiệm i âng Khảo sát chọn lọc Khoảng cách giữa đường bản đồ hay Điểm cố định tài nguyên Bất phương trình lôgarit sinh trưởng saccarozơ lai thuận nghịch quá trình phiên mã phương đông cổ đại sinh vật nhân thực khối lăng trụ bài tập hóa học 9 cuộn cảm Đường tiệm cận tính tích hệ chứa tham số phát xít nhật khí hậu gió mùa cây phát sinh sơn áp suất. hóa thạch Dấu của tam thức địa lý 12 bài tập về từ trường hóa học 8 bài tập toán 12 công thức hóa học vật dẫn Tích vô hướng điện lý hoa nhãn Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm lỏng các loại thân

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay