Bất đẳng thức Cô si

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2013-03-12 10:39:20
Cho Chứng minh rằng:

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức | Bất đẳng thức Cô si |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

biểu thức tứ giác Thể tích khối đa diện rut gon Đường parabol butan hữu tính chuỗi phóng xạ niuton dãy Banme hướng của lực not KOH hổ trắng tốc độ truyền sóng Hình giải tích trong không gian Công thức biến tích thành tổng 2 lá mầm Xét tính liên tục đại số 9. quang trung địa lí Bất đẳng thức Đa thức số trung bình hiệu điện thế hiệu dụng Số hạng tổng quát của 1 Công thức lượng giác tọa độ nguyên Tọa độ của véc tơ đối Đạo hàm của hàm hợp Tam thức bậc hai sinh sản Biểu thức tọa độ của H2SO4 pha dao động tử cung tính chẵn nghiệm gần đúng phân rã

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay