Tìm tập xác định của các hàm số:

Lượt xem : 206 | Cập nhật : 2012-11-30 05:28:41
Tìm tập xác định của các hàm số:a) b) c) d)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hàm số lôgarit | Tập xác định |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Rút gọn biểu thức hô hấp sinh giới hệ tọa độ số tự nhiên Định lý Cô sin trong tam giác hữu tính máu khó đông Vị trí tương đối của 2 Diện tích thiết diện tiếng ồn tam giác Hệ bất phương trình bậc Phương trình của mặt phẳng sinh trưởng biên độ giao động tương tác cộng gộp thấu kính quần thể giao phối bệnh ung thư khối lăng trụ who thính nghiệm Phương pháp phản chứng trước công nguyên Châu Mĩ độ rượu gen lặn vât lý 11 Tứ diện cơ cấu dân số Hàm số lẻ vĩ độ vòng tuần hoàn đơn phân Cấp số cộng quang điện ngoài đơn bội đột biến chuyển đoạn sắt

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay