Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Lượt xem : 154 | Cập nhật : 2012-11-28 10:09:34
Cho hàm số . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Thể loại bài tập : Cực trị của hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khối lăng trụ Giải và biện luận bất... kali phương pháp quy nạp Tương giao Bất phương trình có chứa... diện tích các tam giác Hàm số bậc ba mặt trời cá chép Phương trình bậc nhất 2 ẩn Các dạng phương trình... Hình chóp tứ giác đều Khoảng cách từ 1 điểm hóa trị đồng tính con la Dãy số giảm đạo hàm của hàm số Phương pháp toạ độ trong... Phương trình lượng giác đối xứng Hình chiếu của điểm Tích phân hàm lôgarit giáo dục Hình giải tích trong không gian bước sóng tự sao chép phân tử mARN hệ thần kinh dòng điện xoay chiều bào tử dung dịch saccarozơ Khoảng cách giữa đường Hoạt hình phân tử Công thức trung tuyến axit nucleotit metan tim thằn lằn

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay