Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh

Lượt xem : 254 | Cập nhật : 2012-12-08 10:11:21
Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh:a)b) .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Các phép toán mũ lôgarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tọa độ của véc tơ đối vũ trụ tổ chức sống dung dịch HCl Vật chất parabol Trọng tâm của tứ diện cường độ cực đại Phương trình vô tỉ nhân đôi sinh vật nhân sơ đường huyết thụ phấn Bất đẳng thức tổ hợp Định lý sin trong tam giác Tứ diện đều tương tác gen chât điểm Vị trí tương đối trong mặt phẳng hạt phấn Phép đồng dạng thể tam nhiễm lăng kính hàng hóa cách li tập tính bênh bạch tạng mệnh đề nam trung bộ Dãy số bị chặn dòng điện cực đại Khoảng cách giữa 2 đường trội hoàn toàn Ứng dụng khảo sát hàm số sóng âm diện tích các tam giác nghành công nghiệp Lactôzơ dãy chuyển hóa tính tan Hệ thức

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay