Xác định m để phương trình sau có nghiệm trong khoảng

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2012-12-08 06:17:30
Xác định để phương trình sau có nghiệm trong khoảng :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc 2 đối | Phương trình chứa tham số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

núi Dạng lượng giác của số phức tính công phép đối muối iot vận tốc sóng Hình chiếu vuông góc của... Vị trí tương đối của 2 hệ sinh thái đột biến quá trình phiên mã cấu trúc NST phân tích đa thức cuộn thuần cảm Bất phương trình chứa tham số bậc nhất một ẩn niuton Phương sai đột biến cấu trúc ATP sản lượng lương thực giải phóng dân tộc sinh vật Ứng dụng vi phân vào lưỡng cư protein kiềm trục nhỏ Giải và biện luận phương... thí nghiệm i âng Hidro Khoảng cách giữa 2 đường... quốc tế thứ nhất kiểu hình lặn điện trường văn hoá sinh học 10. kháng chiến nguyên mông toàn quốc kháng chiến quang học

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay