Xác định m để phương trình sau có nghiệm trong khoảng

Lượt xem : 211 | Cập nhật : 2012-12-08 11:17:30
Xác định để phương trình sau có nghiệm trong khoảng :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hình vuông Diễn thể Đạo hàm cấp cao sóng cực ngắn tia sáng nhân chuẩn CTCT cách mạng khoa học Phương trình lượng giác đối xứng điện áp xoay chiều hóa học hưu cơ Tứ diện Khảo sát hàm số Hình bình hành KCl hácđi-vanbec tọa độ tâm Phương trình đường tròn Tích phân lượng giác Hai đường thẳng đồng phẳng lớp 7 Đường tròn nội tiếp Giá trị của biểu thức Tiếp tuyến hoa 10 sinh học dung dịch HCl phân hóa Hai đường thẳng song lai khác dòng EU đa bội giá trị nhỏ nhất phân tử phôtpholipit mắc nối tiếp cấu hình Electron địa lý sóng ngắn thủy tính Hệ thức

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay