Xác định m để phương trình sau có nghiệm trong khoảng

Lượt xem : 159 | Cập nhật : 2012-12-08 11:17:30
Xác định để phương trình sau có nghiệm trong khoảng :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sacarozo hành tinh phát xít đức Hình giải tích trong mặt phẳng Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Ứng dụng khảo sát hàm số liên kết hidro sóng dài nhân tạo phân li độc lập Tương giao Bất phương trình bậc nhất Vị trí tương đối trong... Bất phương trình tích đới lạnh ưu thế lai bazo nucleotit tứ giác con lắc đơn hạt phấn Biểu thức lượng giác kí sinh Đường tròn ngoại tiếp điện thế xoay chiều ATP Al Tiệm cận xiên quang điện trong phân tích đa thức nước javen lai khác dòng nguyên tố phi kim fructozơ mèo tam thể bước sóng Tích phân hàm lôgarit Bất phương trình đoạn mạch Phương trình tổng quát

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay