Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm trái dấu

Lượt xem : 33 | Cập nhật : 2014-01-24 08:38:07
a) Với giá trị nào của thì phương trình có hai nghiệm trái dấu?b) Cho phương trình: trong đó là tham số, .Tìm để phương trình có hai nghiệm: + cùng dương;+ cùng âm.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | Phương trình bậc hai | Dấu của tam thức bậc hai | Phương trình chứa tham số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hypebol cromatit giả thuyết của Bo oxit sắt áp suất phương Nhị thức Niu tơn Phương trình bậc cao Dấu của tam thức bậc hai lơn nhât cố định nito biển châu âu đới nóng vât lý 11 địa trung hải Bất phương trình chứa ẩn phân li nhân chuẩn Giải và biện luận bất... Phép tịnh tiến đồ thị đường phân Ước số Vectơ trong không gian đạo hàm của hàm số Góc giữa hai mặt phẳng con lắc Diện tích tam giác sinh hóa tự sao chép công nghệ tế bào axitamin Biểu thức lượng giác quốc tế thứ nhất mặt phẳng Hình học phẳng kết tủa địa hình sử 6 đột biến cấu trúc lực từ

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay