Nêu điều kiện của các hệ số

Lượt xem : 175 | Cập nhật : 2012-11-29 10:03:25
Cho đa thức Nêu điều kiện của các hệ số để : là hàm chẵn. là hàm lẻ.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hàm số chẵn | Hàm số lẻ |

Bài tập khác

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm a để hàm số đạt cực trị trong

Tính vi phân của mỗi hàm số sau : trong

Tính vi phân của mỗi hàm số sau : trong

Dựa vào đồ thị của hàm số trong

Chứng minh đẳng thức : trong

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Cho hàm số Tính đạo hàm cấp n trong

Tính vi phân của các hàm số trong

Chứng minh: trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay