Bài tập về đường tròn ngoại tiếp

Lượt xem : 172 | Cập nhật : 2012-12-16 11:40:43
Cho là tâm đường tròn nội tiếp. Tìm bán kính của đường tròn ngoại tiếp .

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường tròn | Đường tròn ngoại tiếp | Định lý sin trong tam giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn hữu hạn Góc trong không gian 2 đường hácđi-vanbec hạt trần đạo hàm của hàm số nhiệt kế phần trăm các chất sóng vô tuyến biển châu âu cơ học khoảng cách Vị trí tương đối số tự nhiên Thể tích khối lăng trụ Cân bằng phương trình đường phân chùm ánh sáng quá trình phiên mã hồng ngoại số lượng bài tập hóa học nhiệt độ truyền máu Khoảng cách trong không gian thể đồng hợp Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng sinh trưởng khối lượng hình dạng Hình giải tích trong không gian sinh vật nhân thực phân giác của góc sóng trung khí clo tứ giác Đất Lượng giác hậu thận hóa 12

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay