Tìm tập xác định của hàm số

Lượt xem : 223 | Cập nhật : 2013-04-24 04:53:57
Tìm tập xác định của hàm số:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hàm số | Hàm số lôgarit | Tập xác định |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cách mạng quốc tế thứ nhất dác dung kháng hiệu điện thế xoay chiều Thiết diện Giải tích tia hồng ngoại Trục đối xứng sóng ngang Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn Tứ diện vuông ngoại tiếp hình hộp Phương trình đường tròn tần số âm gen dị hợp xu hướng phát triển lực đàn hồi trung tuyến tọa độ các đỉnh hoa 10 bấm ngọn phiến lá học sinh giỏi hướng động chủng tộc 1 lá mầm Phương trình lượng giác số nguyê khoảng cách cấu trúc NST sinh vật nhân sơ nông nô cộng hưởng Phương trình lượng giác cơ bản Phương trình tham số của... Xác suất của biến cố cường độ hiệu dụng Công thức biến tổng thành tích

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay