Chứng minh phương trình:

Lượt xem : 112 | Cập nhật : 2012-11-14 11:01:08
Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc 2 đối... | Dấu của tam thức bậc hai | Phương trình lượng giác... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chu kì dao Phép đối xứng tâm Đường vuông góc chung sóng điện từ Phép dời hình giống cây trồng cấu hình Electron đơn tính Tiệm cận xiên Diện tích tam giác hướng trên bản đồ lũy thừa not Tích phân hàm lôgarit Phương trình lôgarit Phương trình chính tắc của elip hợp chất hữu cơ di truyền liên kết Hình học phẳng phương trình dao động hệ tiêu hóa Tập xác định Biểu thức tọa độ của các... Ba Hình chiếu của điểm Cung rut gon máu điện thế xoay chiều tham số Đường hypebol Diện tích thiết diện Trọng tâm của tứ diện nước javen Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng hóa học phân tích đa thức thành nhân tử trung bình cộng quần xã chiến tranh thế giới

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay