Chứng minh phương trình:

Lượt xem : 145 | Cập nhật : 2012-11-14 11:01:08
Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc 2 đối... | Dấu của tam thức bậc hai | Phương trình lượng giác... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

máy phát điện phần trăm các chất Khối đa diện hệ số công suất gia tốc hướng tâm vận tốc sóng sản lượng .. Phương pháp toạ độ trong... dung dịch brom Đời sống Biểu thức tọa độ khung dao động Progesteron Vec tơ Tiếp tuyến tại 1 điểm xu hướng phát triển ẩn dụ Hình học không gian đơn tính Van 11 Hai đường thẳng động cơ giun đỏ đại biên độ Các phép toán mũ lôgarit vật lý12 ấn độ Khoảng cách từ 1 điểm Thể tích khối chóp đột biến giao tử Hình chiếu của điểm Tiệm cận xiên hiệu số lượng mưa thoái hóa phân tử phôtpholipit trục lớn Hai đường thẳng song

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay