Tính xác suất sao cho: Nữ ngồi liền nhau.

Lượt xem : 171 | Cập nhật : 2012-11-14 10:46:39
nam và nữ được xếp vào ghế sắp thành hàng ngang. Tính xác suất sao cho:a) Nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.b) Nữ ngồi liền nhau.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xác suất của biến cố |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Dạng lượng giác của số phức Giải tích Đẳng thức electron ngoài cùng vận tốc Tổng các số hạng trắc nghiệm sinh học 10 gen lặn khối khí Điểm uốn ánh sáng Phương trình tham số của... lực từ phương trình dao động tập con điện áp xoay chiều biên độ dao động thường biến cấu hình Hoạt hình Hình học phẳng ôn thi liên kết gen Khoảng cách trong không gian hợp chất vỏ dác lương thực Hệ thức lượng trong tam giác Tính tích phân mỏi cơ Phương trình quy về nghiệm phân biệt thủy sản cấu trúc NST khoáng sản sóng ngắn Diện tích thiết diện mật Hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay