Tính kì vọng và phương sai của X

Lượt xem : 95 | Cập nhật : 2012-11-14 10:41:07
Một mẫu gồm các chiều cao (cm) của em học sinh chọn từ lớp của 1 một trường là: Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ em học sinh trên. Kí hiệu X là chiều cao của học sinh đó.a) Lập bảng phân phối xác suất của Xb) Tính kì vọng và phương sai của X

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phân bố xác suất của... | Kì vọng | Phương sai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chuyển đoạn Phương trình tương đương động năng H2SO4 Phép vị tự cận thị vận tốc truyền âm thể đa bội miền núi Các dạng phương trình... đất mùn nhiệt độ cơ thể công thức cấu tạo chủ nô đường huyết cơ quan sinh dưỡng máy ảnh tim thằn lằn Hình lăng trụ hình học 8 glucozo Giải và biện luận hệ hai Bất phương trình có chứa tham số Giao tuyến Phương trình của mặt phẳng Tiệm cận của hypebol tọa độ cổ loa Thể tích khối chóp dao động cưỡng bức trạng thái đơn khoảng cách giữa hai đường thẳng Điểm thuộc đồ thị vật lí 12 nhan who công suât sự ngưng tụ Diện tích tam giác Hàm số bậc ba

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay