Tính giá trị biểu thức:

Lượt xem : 133 | Cập nhật : 2012-11-28 08:44:27
Tính giá trị biểu thức:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chì tính nhiệt lượng đường chéo Chính tắc Phương trình bậc nhất một ẩn Hàm số diện tích các tam giác tocno Đạo hàm Dấu của nhị thức bậc cách li sinh thái javen hoa kì hỗn hợp máy quang phổ Vi phân Ứng dụng tích phân để sử 9 Đạo hàm cấp hai trung quốc will bản đồ Phương trình lượng giác cơ bản Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng đời sống bay Điểm uốn Giao tuyến tia sáng trắng Chỉnh hợp phân bào sự đông máu dao động điện từ hoa nhãn tập tính siêu âm Khoảng cách trong không gian giải phóng dân tộc suất điện động . Giải phương trình kali

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay