Tìm điều kiện để hạng tử đầu là hạng tử lớn nhất

Lượt xem : 193 | Cập nhật : 2012-11-28 08:44:34
Xét khai triển với Tìm điều kiện để hạng tử đầu là hạng tử lớn nhất . Tìm điều kiện để hạng tử cuối là hạng tử lớn nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình rừng rậm Nam Phi chu kì dao động Phương pháp toạ độ trong biến đổi gen proton Biểu thức lượng giác Giới hạn của hàm số Số phức Hàm số lôgarit silic sự đông máu tỉ khối biển châu âu thể tứ bội chu kì .. quần thể operon hạt kín Khoảng cách giữa 2 đường Phương trình chính tắc của hypebol hình cầu chống pháp Khoảng cách trong không gian Công thức biến tổng thành tích Đẳng thức Bất phương trình lượng giác đạo hàm của hàm số giá trị lượng giác . Giải phương trình Tiếp tuyến tại 1 lưỡng cư Ý nghĩa cơ học của đạo hàm thế kỉ XVIII Tọa độ của véc tơ đối hoa kì bảng biến thiên đột biến giao tử khu vực Châu Á

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay