Tìm điều kiện để hạng tử đầu là hạng tử lớn nhất

Lượt xem : 94 | Cập nhật : 2012-11-28 03:44:34
Xét khai triển với Tìm điều kiện để hạng tử đầu là hạng tử lớn nhất . Tìm điều kiện để hạng tử cuối là hạng tử lớn nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình lượng giác... peptit Phương trình chính tắc của elip số thực Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Hàm số liên tục tại 1 điểm Phương trình chứa ẩn ở mẫu ôn đới hải dương thép sinh dục tọa độ trọng tâm nồng độ độ tụ Giải và biện luận hệ hai giá trị lượng giác Tích phân hàm phân thức nguyễn ái quốc gia tốc phân li nước lò xo trung hòa lai tạo miền tây tam giác Phương trình quy về Vị trí tương đối trong mặt phẳng Hệ phương trình chứa tham số Giá trị lớn nhất ống khí số nguyê Phương trình elip hiệu điện thế xoay chiều phiên mã Tổng các số hạng của 1 liên bang nga phân tử khối nhóm thực vật CTPT cacbon Bất phương trình mũ

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay