Tìm hệ số lớn nhất của khai triển

Lượt xem : 193 | Cập nhật : 2012-11-28 08:45:06
Tìm hệ số lớn nhất của khai triển cho biết tổng tất cả các hệ số là

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phép vị tự số trung Nhiệt độ sôi b Đồ thị hàm số tia laze Phương trình bậc hai Mệnh đề kéo theo vĩ độ phả hệ hóa học 10 lai hữu tính tài nguyên số tự nhiên bậc nhất một ẩn oxit thăng bằng electron Các phép toán trên tập hợp gia tốc hướng tâm biển đảo Hình chóp Xác định vị trí nhiệt độ nóng chảy Cô sin Ứng dụng định lí Lagrăng khoảng đơn điệu Tam thức bậc hai con lắc lưu huỳnh đơn phân Phương trình chứa dấu dao động tắt dần chất khoáng công suất tiêu thụ tật của mắt biến trở Bất phương trình vô tỉ Progesteron Diễn thể quán tính

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay