Tìm hệ số lớn nhất của khai triển

Lượt xem : 186 | Cập nhật : 2012-11-28 08:45:06
Tìm hệ số lớn nhất của khai triển cho biết tổng tất cả các hệ số là

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tĩnh mạch tần số ánh sáng đỏ chất hóa học biến dị tổ hợp Định lý Vi ét và ứng dụng động vật kí sinh Hàm số hệ hô hấp vật lý 10. khoảng đơn điệu phân ly độc lập Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thế kỉ XVIII saccarozơ gen dị hợp trái đất đẳng nhiệt sơ đồ biến hóa xung điện hợp chất hữu cơ số mol dung dịch hình hộp Hình học không gian biện luận số nghiệm góc điện tích Hình giải tích trong không gian đồng bằng thủy phân vàng chân không đa bội KCl đồng tiền chung lai thuận nghịch đa bội hóa biên độ đồng đẳng độ phóng xạ

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay