Tìm hệ số lớn nhất của khai triển

Lượt xem : 201 | Cập nhật : 2012-11-28 08:45:06
Tìm hệ số lớn nhất của khai triển cho biết tổng tất cả các hệ số là

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường tiệm cận Phương trình mũ bắc sơn gen trội Dãy số tăng Đại số vòng tuần hoàn NaCl ống khí Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Thể tích Chỉnh hợp anilin dân cư trung quốc sinh vật nhân sơ nước brom động năng Phép quay Hình chóp tam giác đều Bất phương trình chứa Hệ phương trình bậc nhất... hình thành loài phân tích vectơ sông cửu long học sinh giỏi tốc độ truyền sóng dung kháng hóa học vô cơ giao thoa ánh sáng trắc nghiệm sinh học 10 Đề thi Tính tích phân mắc nối tiếp Tiếp tuyến của elip máu Bất phương trình mũ lũy thừa phát quang sinh sản hữu tính sứ

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay