Tìm a để hệ sau đây có nghiệm:

Lượt xem : 63 | Cập nhật : 2012-11-28 03:44:58
Tìm để hệ sau đây có nghiệm:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình lượng giác | Hệ phương trình chứa tham số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Dãy số giảm biến dị tổ hợp . Giải phương trình gia tốc hướng tâm Hình chiếu vuông góc rừng rậm Nam Phi sự tiến hóa Hình chóp Hệ thức lượng trong tam giác Van 11 trung du Công thức lượng giác Mệnh đề kéo theo Phép đối xứng tâm Giải và biện luận phương mon tháp dân số sản lượng lương thực địa lý 12 tìm giới hạn Hình chóp tứ giác quang điện trong chuỗi phóng xạ trường sơn nam anđehit Hai đường thẳng vuông... Hàm số lượng giác Giải bài toán bằng cách gió hồng ngoại công nghệ tế bào Phép tịnh tiến đồ thị tia phóng xạ vô số nghiệm khối khí bậc dinh dưỡng hành tinh kim loại Đường thẳng tiếp xúc với Công thức biến tích thành tổng

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay