Tìm a để hệ sau đây có nghiệm:

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2012-11-28 03:44:58
Tìm để hệ sau đây có nghiệm:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình lượng giác | Hệ phương trình chứa tham số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương pháp toạ độ trong Phương trình bậc nhất một ẩn giá trị lượng giác Phương trình lượng giác cơ bản hình lập phương đồng hợp lực từ nhà máy thủy điện pitago Khối đa diện thể đa bội Elip chất dư Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng sông ngòi cành cây hành tinh Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn photpho Các dạng phương trình... nguyễn ái quốc chuỗi polipeptit ion vật dẫn tập con Khoảng cách giữa 2 điểm tế bào Hệ phương trình đối xứng lai thuận nghịch Giao tuyến lò xo chủ nô Số hạng tổng quát GTNN Tích vô hướng electron ngoài cùng hạt nảy mầm bảo vệ môi trường CHứng minh

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay