Tính xác suất sao cho:

Lượt xem : 88 | Cập nhật : 2012-11-14 10:34:32
Gieo con xúc xắc cân đối, đồng chất lần. Tính xác suất sao cho:a) Tổng số chấm của hai lần gieo lớn hơn và lần đầu xuất hiện mặt chấm.b) Tổng số chấm của hai lần gieo lớn hơn nếu lần gieo đầu xuất hiện mặt chấm.c) Tổng số chấm của hai lần gieo là và số chấm của lần là khác nhau.d) Tổng số chấm của hai lần gieo đầu là nếu số chấm của hai lần gieo khác nhau.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xác suất của biến cố |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình chứa dấu hình lập phương độ tụ đột biến chuyển đoạn Đường parabol hồng ngoại khai triển natri Đường tiệm cận hệ chứa tham số đất mùn tâm nhĩ Số phức Rút gọn biểu thức Hàm số lượng giác tốc độ góc tọa độ Các dạng phương trình đường chéo tia tử ngoại Phương trình bậc nhất một ẩn biện luận phương trình oxit cacbon hệ SI điểm số mol dung dịch Bất phương trình mũ chuỗi chuyền electron tương tác cộng gộp lôgarit nồng độ dung dịch Hệ thức lượng trong tam giác Đạo hàm của hàm hợp cacbohyđrat HIV chất hóa học Phương trình mặt cầu nghành thực vật quang

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay