Tính tổng:

Lượt xem : 193 | Cập nhật : 2012-11-28 03:42:22
a) Cho đa thức được khai triển dưới dạngTính tổng: b) Tính tổng của số hạng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn | Tổ hợp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

độ tự cảm dãy chuyển hóa ôn đới lục địa trước công nguyên Hàm số liên tục chu kì dao động cường độ hiệu dụng cao su biện luận bất phương trình thí nghiệm i âng nhóm thực vật nguyễn ái quốc Hệ phương trình khí CO dòng điện cực đại Bất đẳng thức tam giác tia rơnghen Phương pháp phản chứng tư hữu giải bất phương trình metan biên độ dao động bức xạ Trọng tâm của tứ diện kiểu hình lặn lưu huỳnh lớp 7 công nghệ tế bào năng lượng Ứng dụng vi phân vào Giải và biện luận hệ hai Miền giá trị của hàm số Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng nội tiếp đường tròn Tích phân hàm đa thức cảm ứng điện từ tứ giác xu hướng phát triển Điểm nguyên của đồ thị hàm số Phương trình bậc 2

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay