Tính tổng:

Lượt xem : 186 | Cập nhật : 2012-11-28 08:42:22
a) Cho đa thức được khai triển dưới dạngTính tổng: b) Tính tổng của số hạng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Nhị thức Niu-tơn | Tổ hợp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm của hàm hợp Hình nón tia laze Tương giao của đồ thị Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Phương trình chứa ẩn ở mẫu biến trở Phương trình mặt phẳng Hàm số chẵn nghiệm gần đúng phenol lực kế giun kim đới lạnh áp suất tháp dân số phuong trinh log pitago Ba đường Cônic lai phân tích dòng điện đá vôi các loại rễ gen cấu trúc sinh học 12 Phương trình bậc nhất biên độ dao động Tích vô hướng của 2 véc tơ trước công nguyên Phương trình trùng phương quang điện ngoài fructozơ nước javen Khoảng cách từ 1 điểm tính tan dioxit công nghiệp ung thư máu chiều asean

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay