Tìm xác suất để gặp 7 sản phẩm xấu trong số 40 sản phẩm

Lượt xem : 78 | Cập nhật : 2012-11-14 05:30:35
Một lô hàng gồm 200 sản phẩm trong đó có 30 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 40 sản phẩm. Tìm xác suất để gặp 7 sản phẩm xấu trong số 40 sản phẩm lấy ngẫu nhiên đó.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xác suất của biến cố |

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Tính số đường chéo của đa giác trong

Giải PT lượng giác sau trong

Giải phương trình trong

Chứng minh dãy số tổ hợp trong

Giải phương trình lượng giác trong

Chứng minh BĐT trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay