Tìm miền xác định của các hàm số

Lượt xem : 145 | Cập nhật : 2014-01-08 09:42:05
Tìm miền xác định của các hàm sốa) b) ;c) ; d) ;e) ; f) ;g) ; h) ;

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tập xác định | Miền xác định | Hàm số |

2014-05-11 08:59:28

DBN nguyencongly

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chân khớp bài tập hóa học ống khí Phương trình bậc nhất một ẩn Giới hạn hữu hạn hypebol dao động điện từ Xác suất nguyên tố P đỉa Hình chiếu vuông góc của... cá thể Tích phân hàm phân thức Mặt phẳng quần thể thể đồng hợp Đường thẳng trong không gian nguyên tố N đối xứng su 8 Cấp số nhân Đường thẳng vuông góc dòng điện Giải và biện luận phương... ba điểm Bất đẳng thức tam giác asean K iải hệ phương trình Đồng biến Đường thẳng vuông góc duyên hải oxit sắt trung quốc phân li nhiễm sắc thể Bất phương trình Vị trí tương đối giữa 2... nhiệt độ thường biến dị di truyền lớp 7

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay