Tính xác suất 4 người được chọn có 1 nữ

Lượt xem : 212 | Cập nhật : 2012-12-08 06:37:19
Một tổ sinh viên có nam, nữ. Chọn ngẫu nhiên trong tổ người.a) Tính xác suất người được chọn có nữ.b) Tính xác suất người được chọn có không quá nữ.

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xác suất của biến cố |

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Tính số đường chéo của đa giác trong

Giải PT lượng giác sau trong

Giải phương trình trong

Chứng minh dãy số tổ hợp trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay