Tính xác suất của các biến cố sau:

Lượt xem : 46 | Cập nhật : 2012-11-26 10:40:49
Gieo đồng thời 2 con xúc sắc, một con màu đỏ và một con màu xanh. Tính xác suất của các biến cố sau: "Con đỏ xuất hiện mặt 6 chấm" "Con xanh xuất hiện mặt 6 chấm" "Ít nhất một con xuất hiện mặt 6 chấm" "không có con nào xuất hiện mặt 6 chấm" "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con bằng 8"

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Xác suất của biến cố |

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Tính số đường chéo của đa giác trong

Giải PT lượng giác sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay