Chứng minh rằng với mọi tham số

Lượt xem : 64 | Cập nhật : 2012-11-30 03:52:53
Cho phương trình lượng giác: . Giải phương trình () khi . Chứng minh rằng với mọi tham số thỏa mãn điều kiện thì pt () luôn luôn có nghiệm.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc 2 đối | Phương trình lượng giác | Dấu của tam thức bậc hai |

Hải
01 Dec 2012

Hay....

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân tích đa thức thành nhân tử hội chứng đao sinh dưỡng khối khí cảm kháng Giải tam giác nguyên phân hệ chứa tham số este Phép đối xứng tâm dung dịch mất nhãn chì phóng xạ hạt nhân Tích vô hướng phản ứng trùng hợp lai khác dòng 2 đường khối lăng trụ nhiệt độ cơ thể iải hệ phương trình e phân tử ADN nội tiếp đường tròn hình học 8 sinh thái Phương trình mặt cầu lục địa axit châu á sau 1945 công thoát mạch điện đơn vị hỗn hợp thần kinh Vi phân của hàm số chính sách cai trị lơn nhât Tứ diện thụ phấn nhờ gió nông nghiệp

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Tính số đường chéo của đa giác trong

Giải PT lượng giác sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay