Xét tính chẵn lẻ của các hàm số

Lượt xem : 218 | Cập nhật : 2014-01-21 01:55:58
Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:a) b) c) d) e) f) g)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hàm số | Hàm số chẵn | Hàm số lẻ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bảng biến thiên chu kì Hai đường thẳng đồng phẳng Phép đối xứng Hình chóp tam giác đều nước cứng khí hậu gió mùa vật lý12 tính đơn điệu thể đa bội cuộn dây thuần cảm Hai đường thẳng vuông... Đường thẳng vuông góc... bản đồ di truyền hệ tọa độ hoạt động của tim vũ trụ tạo ưu thế lai con lắc Mệnh đề kéo theo giao thoa cạnh tranh Vẽ đồ thị hàm số Vị trí tương đối giữa Hàm số chẵn Góc giữa hai đường thẳng khoảng đơn điệu hiệu suất phản ứng Vec tơ đa bào bão hòa bảng tần số ARN Sơ đồ lai li độ hạt sơ cấp operon tháp dân số Vị trí tương đối trong... oxit sắt

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay