Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 206 | Cập nhật : 2013-01-02 03:22:06
Tính các biểu thức: )Biết , là các nghiệm của phương trình: ) Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | Phương trình bậc 2 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số thực xung điện quang điện ngoài Hệ phương trình bậc hai hai ẩn cây phát sinh ếch mắt cận Quân sự Khoảng cách từ 1 điểm trụ não thể tích tứ diện máu ánh sáng đỏ sinh dục giáo dục Tính đơn điệu của hàm số hoàn thành phương trình phôi sinh sự sống thấu kính hội tụ thể tam nhiễm nhân tố tiến hóa Khoảng cách giữa 2 đường... phân ly độc lập Tiếp tuyến Công thức nhân đôi Hai đường thẳng song Hệ phương trình chứa tham số giống cây trồng cây Trọng tâm của tứ diện Giải phương trình hữu cơ đột biến nhân tạo Cực trị của hàm số tính thể tích H2SO4 Phương trình tham số của... GTLN lá mầm

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Đơn giản các biểu thức sau trong

Giải bất phương trình log trong

Nhị thức Niu tơn trong

Chứng minh công thức lượng giác trong

Khai triển biểu thức sau trong

Giải phương trình lượng giác sau trong

Chứng minh các đẳng thức sau trong

Chứng minh Bất đẳng thức trong

Khai triển nhị thức Newton sau trong

Tỉnh tổng công thức cộng trong

Tính số đường chéo của đa giác trong

Giải PT lượng giác sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay