Chuyên đề 3: Tính hóa trị của nguyên tử khi biết CTHH BTTL. Nếu muốn lấy hướng dẫn giải thì gửi tin nhắn ở email duonghoaithu680@gmail.com

Tải nhanh : Soạn tin KTB  1568928 gửi 8549 để lấy mã số.

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập hoặc LIKE FACEBOOK để được Download miễn phí.

Danh sách đề thi mới hơn

Danh sách đề thi cũ hơn

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay