Bài tập trực tuyến

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Giải phương trình

Bài 1) Giải phương trình với ẩn là x:
Resized Image
Bài 2)
Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai:

Resized Image
Tính tổng
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tính giá trị nhỏ nhất

Tìm x để biểu thức
Resized Image
đạt giá trị giá trị nhỏ nhất (x .Tính giá trị nhỏ nhất đó?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Bài tập về số chính phương

Cho số chính phương A gồm 4 chữ số. Nếu ta thêm vào mỗi chữ số của A một đơn vị thì được số B là số chính phương. Hãy tìm các số A và B.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Giải bất phương trình - đại số 10

1) Giải bất phương trình
Resized Image

2) Tìm m để biểu thức

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1 ; 0) và B(-2 ; 9).
1) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Resized Image đi qua hai điểm A và B.
2) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(2 ; 7) và tiếp xúc với đường thẳng Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tính các giá trị lượng giác

1) Tính các giá trị lượng giác của gócResized Image biết

Resized Image
2) Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số

Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:

Resized Image
Tìm mốt và số trung vị của bảng phân bố tần số trên.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Giải bất phương trìnảih bậc 2

Giải bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tìm các cặp số nguyên dương

a) Tìm các cặp số nguyên dương (x; y) thỏa mãn:

6x+5y+18=2xy

b) Chứng minh rằng với mọi Resized Image thì biểu thức

Resized Imagecó giá trị là số tự nhiên.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tính giá trị của biểu thức- đại số 11

Bài 1
Cho x,y,z là các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện x.y.z=100. Tính giá trị của biểu thức:

Resized Image

Bài 2
Tìm ba số nguyên tố x,y,z. Biết xyz=5(x+y+z)

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Giải phương trình- toán 11

Bài 1:
Thực hiện tính:
Resized Image
Bài 2:
Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình

Cho phương trình:

Resized Image (m là tham số).
1/ Giải phương trình (1) khi m=2 .
2/ Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.
3/ Tìm giá trị của m để phương trình (1) có các nghiệm là nghiệm nguyên

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Rút gọn biểu thức

1/ Tìm giá trị của x để các biểu thức có nghĩa:
Resized Image
2/ Rút gọn biểu thức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị (C).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Chứng minh rằng đường thẳng (d) : y = -x là trục đối xứng của (C).
(HD : chứng minh đường thẳng
Resized Image
cắt (C) tại hai điểm A, B thì trung điểm M của AB thuộc (d))

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Cần giải

Cho (Pm): y=x^2-2(m+1) +3 tìm m để (d) y=2x cắt (Pm) tại A,B sao cho tam giác OAB vuông tại O

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Vấn đề hàm số

Tìm các điểm có đúng 2 đồ thị của họ (Cm): y=(-x^2+mx-m^2)/(x-m) đi qua

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Xét tính liên tục của hàm số

Câu 1

Cho hàm số

Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số tại Resized Image
Câu 2: Chứng minh rằng phương trình
Resized Image
có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-2;2)

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tính giới hạn của các hàm số-toán 10

Tính giới hạn của các hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Tính giới hạn của dãy số

Tính giới hạn của các dãy số sau
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10

Câu1:
Định các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm dúng :
Resized Image
Câu2:
Cho phương trình:

Resized Image
Tìm các giá trị m để phương trinh (*) có hai nghiệm phân biệt.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 803 ... Tiếp > 

Danh sách đề thi

  • Kết quả 0 - 20 trong tổng số
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay