Bài tập trực tuyến

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân

Nguyên phân là gì? Hãy mô tả diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân? Từ đó nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật

Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Khái niệm vi sinh vật

Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân

Trình bày những diễn biến của quá trình phân chia nhân trong nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm của các loại miễn dịch

Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm của virut- sinh học 8

Nêu đặc điểm của virut.
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm

Nêu khái niêm bệnh truyền nhễm. Nêu các bênh truyền nhiễm thường gặp do virut.
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân

Nêu quá trình nguyên phân. Ý nghĩa của nguyên phân.
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm chính của khí hậu châu á

a, Vì sao khí hậu châu á lại phân thành nhiều đới và nhiều kiểu khác nhau? b, So sánh các kiẻu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định

Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định ? ( 1 điểm ) – hiểu Phân biệt phần phủ định miêu tả và phủ định bác bỏ trong câu thơ của Nguyễn Khuyến trong bài khóc người bạn Dương Khuê khi biết tin bạn mất: Rượu ngon không có bạn hiền, Không mua không phải không tiền không mua.
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh

Chép lại bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh. Cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9

a. Môi trường sống của sinh vật là gì? b. Kể tên các loại môi trường sống?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Thành phần của một hệ sinh thái hoàn chỉnh

a. Nêu khái niệm hệ sinh thái? b. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm những thành phần nào?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá

a. Hiện tượng thoái hoá là gì? (16 điểm) b. Nêu nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Khái niệm về ưu thế lai

a. Ưu thế lai là gì? (16 điểm) b. Cho 2 ví dụ về hiện tượng ưu thế lai?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN.

Nêu cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN.
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Nguyên nhân khi truyền máu cần phải xét nghiệm

Tại sao trước khi truyền máu cần phải xét nghiệm máu?
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Nguyên nhân của sự mỏi cơ

. Hãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ ? Nêu biện pháp để tâng cường khả năng làm việc của cơ và các biện pháp chống mỏi cơ.
0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Các thành phần cấu tạo của máu

Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu .


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 795 ... Tiếp > 

Danh sách đề thi

  • Kết quả 60 - 80 trong tổng số
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay