Bài tập trực tuyến

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Bài tập sinh học 6

Bạn Minh đã trồng cải vào 2 chậu đất, bạn tưới nước đều cả 2 chậu cho đên khi cây bén rễ tươi tốt như nhau. Những ngày tiếp theo bạn chỉ tưới nước cho chậu A, còn chậu B bạn không tưới nước nữa.
A) Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì?
B) Kết quả của thí nghiệm ở 2 chậu như thế nào?
C) Em rút ra kết luận gì từ thí nghiệm của bạn Minh.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Cấu tạo của tế bào thực vật

Nêu cấu tạo của tế bào thực vật và chức năng của mỗi bộ phận đó

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Vấn đề bảo vệ rừng Amazon ở Trung và Nam Mĩ

Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon ở Trung và Nam Mĩ?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ

Trình bày những đặc điểm nổi bật và sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mấy trung tâm kinh tế? Kể tên?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Dân cư-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nêu đặc điểm dân cư-xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long? Từ đó rút ra những thuận lợi và khó khăn?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ

Trình bày ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Khái niệm miễn dịch


Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch? (1,5đ)

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn

Câu 1 (1đ) Hãy giải thích vì sao khi đổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu, ta thu được hỗn hợp rượu và nước nhỏ hơn 100 cm3 ?

Câu 2: (2đ) Nêu hình thức truyền nhiệt trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và trong chân không ?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Khái niệm nhiệt lượng

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng?

Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng ?

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Viết công thưc tính nhiệt lượng

Viết công thước tính nhiệt lượng, ghi rõ các kí hiệu và đơn vị tính của từng đại lượng trong công thức. Tính nhiệt lượng cần thiết đẻ đun nóng 5kg nước từ 20oC lên 40oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Cấu tạo của các chất

Các chất được cấu tạo như thế nào? Thả cục đường vào một cốc nước rồi khoáy lên, đường tan và nước có vị ngọt, tại sao?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Vị trí địa lý chiến lược của Tây Nam á

Vì sao nói Tây Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng ?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Địa hình của miền nam á

Nam Á có mấy miền địa hình ? Nêu đặc điểm của mỗi miền ?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á

Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á ?

0
phiếu
0đáp án
lượt xem

Sinh học 10

Nguyên tố hóa học đặc biệt quan trongjtrong việc cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ là ? e cảm ơn:3 =))

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm của các nhóm đất chính ở Việt Nam

Trình bày đặc điểm của các nhóm đất chính ở Việt Nam?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Thuận lợi và khó khăn của sông ngòi với sản xuất

Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất ở nước ta?

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất ở Việt Nam

Nêu những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống, sản xuất ở Viết Nam? Liên hệ thực tế ở địa phương em? (3đ)

0
phiếu
1đáp án
lượt xem

Đặc điểm khí hậu của từng miền

Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu của từng miền? (2đ)< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 795 ... Tiếp > 

Danh sách đề thi

  • Kết quả 160 - 180 trong tổng số
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay