Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

2999 kết quả phù hợp trong mục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

a) Chứng minh rằng nếu trong đó thì hoặc b) Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi có bao nhiêu phần chứa:

Người ta chia một cỗ bài tú lơ khơ quân thành phần bằng nhau theo đủ kiểu. Hỏi có bao nhiêu phần chứa: a) Đúng con Át b) Đúng con Átc) Đúng con Át.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp bố trí?

Một đội thanh niên tình nguyện đi vào vùng sâu vùng xa. Đội có bạn nữ , cần bố trí vào nhà dân sao cho mỗi nhà dân có đúng bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp bố trí?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số kết quả có thể có.

Gieo một đồng xu lần liên tiếp. Nếu xuất hiện mặt sấp ta ghi chữ và ngửa thì ghi chữ vào một bảng giấy có ô tất cả.a) Tính số kết quả có thể có.b) Có bao nhiêu kết quả trong đó chữ có mặt trong bảng lần
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình lượng giác

Giải các phương trình lượng giác:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác sau

Giải phương trình lượng giác sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy lập bảng thống kê phân bố tần số - tần suất ghép nhóm

Điểm kiểm tra đầu vào môn Toán của lớp 10A được thống kê trong bảng: Hãy cho biết - Mẫu và kích thước mấu.- Dấu hiệu điều tra. Lập bảng phân phối tần số - tần suất. Để tiện cho việc theo dõi kết quả, thầy giáo chia kết quả trên theo nhóm:- Nhóm yếu gồm học sinh đạt từ điểm.- Nhóm trung bình điểm.- Nhóm khá, giỏi điểm.Hãy lập bảng thống kê phân bố tần số - tần suất ghép nhóm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số trung bình, mốt, số trung vị

Cho tập hợp số liệu thống kê sau:a) Lập bảng phân phối tần số.b) Tìm các số trung bình, mốt, số trung vị.c) Tìm độ lệch trung bình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất

Thống kê năng suất tạ/ha của một khoảng ruộng được cho trong bảng sau:Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Theo dõi sĩ số hiện diện hàng ngày trong một tháng

Lớp học sinh. Theo dõi sĩ số hiện diện hàng ngày trong một tháng ta được kết quả:Lập bảng phân phối tần số - tần suất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số - tần suất.

Đo chiều cao của các em lớp mẫu giáo ta được bảng thống kê sau: (đơn vị cm)a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất.b) Ghép các kết quả theo nhóm:Nhóm Nhóm Nhóm - Cho biết giá trị trung tâm của các khoảng.- Lập bảng phân phối tần suất theo nhóm.- Biểu diễn kết quả bằng biểu đồ hình quạt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ lệch trung bình.

Vận tốc của một đoàn tàu chạy được được liệt kê theo bảng sau (tính bằng km/h)a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất.b) Tính giá trị trung bình của vận tốc , số trung vị và mốt.c) Tính độ lệch trung bình.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số.

Số cân nặng của học sinh một lớp mẫu giáo em được cho trong bảng sau (tính bằng kg)a) Lập bảng phân bố tần số.b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt.c) Xếp các em vào ba nhóm:Nhóm Nhóm Nhóm Lập bảng phân bố tần suất ghép nhóm và tính giá trị trung bình của bảng.


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay