Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

2999 kết quả phù hợp trong mục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi x, y dương ta có

Chứng minh rằng với mọi dương ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các giá trị của $a$ để phương trình:

Xác định các giá trị của để phương trình: có nghiệm và tìm nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức Cosi:

Bài 2 Cho .Chứng minh bất đẳng thức Cosi:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào của a thì phương trình sau đây có nghiệm

Với những giá trị nào của thì phương trình sau đây có nghiệm :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Cho là 3 cạnh là diện tích.Chứng minh rằng: Từ đó suy ra:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình :

Giải các phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất

Tìm tất cả các giá trị của để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để bất phương trình

Xác định để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh: Đây là dạng bất đẳng thức JenSen

Cho Hãy chứng minh:(Đây là dạng bất đẳng thức JenSen)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh:

Cho cạnh của , lần lượt là bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp cảu tam giác.Hãy chứng minh:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải các phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh

Cho .Hãy chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi số thức không âm

Chứng minh rằng với mọi số thức không âm ta luôn có:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị:

Tính giá trị:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh các hệ thức cơ bản

Chứng minh các hệ thức cơ bảna) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản các biểu thức

Đơn giản các biểu thức:


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 150 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay