Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

2999 kết quả phù hợp trong mục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m sao cho phương trình sau nghiệm đúng

Tìm các giá trị của sao cho phương trình sau nghiệm đúng :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của a để các phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt

Tìm các giá trị của để các phương trình sau có nghiệm phân biệt :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào của k thì phương trình

Với những giá trị nào của thì phương trình nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác

Chứng minh tam giác có hệ thức : thì vuông.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình :

Giải các phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác có hệ thức

Chứng minh có hệ thức : thì là tam giác vuông.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình :

Giải các phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định dạng của tam giác

Hãy xác định dạng của tam giác để: đạt giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các góc của tam giác

Tính các góc của tam giác nếu các góc của tam giác đó thỏa mãn hệ thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác:

Giải phương trình lượng giác:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu A, B, C là các góc của một tam giác thì

Chứng minh rằng nếu là các góc của một tam giác thì
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Giải các phương trình:


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 150 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay