Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

2999 kết quả phù hợp trong mục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Từ mỗi hộp lấy ra một quả cầu. Kí hiệu:

Có hai hộp. Mỗi hộp chứa một quả cầu đen, một quả cầu vàng, một quả cầu trắng. Từ mỗi hộp lấy ra một quả cầu. Kí hiệu:A:" Cả hai quả cùng màu"B:"Cả hai quả đều trắng"C:"Quả đầu tiên màu đen"Tính xác suất của các biến cố:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hệ số lớn nhất của khai triển

Tìm hệ số lớn nhất của khai triển cho biết tổng tất cả các hệ số là
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hạng tử của khai triển

Tìm hạng tử của khai triển có giá trị tuyệt đối lớn nhất, cho biết .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện để hạng tử đầu là hạng tử lớn nhất

Xét khai triển với Tìm điều kiện để hạng tử đầu là hạng tử lớn nhất . Tìm điều kiện để hạng tử cuối là hạng tử lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức:

Tính giá trị biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số phân biệt

Từ bốn chữ số có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số phân biệt? Từ các chữ số có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm chữ số đôi một khác nhau?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có thể tìm được bao nhiêu số gồm 3 chữ số

Có thể tìm được bao nhiêu số gồm chữ số khác nhau đôi một?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác sau

Giải phương trình lượng giác sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

có bao nhiêu cách để có đúng hai học sinh nam đứng xen kẽ

học sinh nam và ba học sinh nữ xếp theo một hàng dọc để đi vào lớp. Hỏi có bao nhiêu cách để có đúng hai học sinh nam đứng xen kẽ ba học sinh nữ. (Khi đổi chỗ hai học sinh bất kì cho nhau ta được một cách xếp hàng mới).
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có bao nhiêu chữ số tự nhiên gồm 6 chữ số

Có bao nhiêu chữ số tự nhiên gồm chữ số trong đó có mặt ba chữ số , hai chữ số và một chữ số với điều kiện:a) Những chữ số giống nhau phải đứng cạnh nhau.b) Những chữ số giống nhau không bắt buộc đứng cạnh nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tổng:

a) Cho đa thức được khai triển dưới dạngTính tổng: b) Tính tổng của số hạng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ sau:

Giải hệ sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :


< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 150 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay