1 lá mầm

4 kết quả phù hợp trong mục 1 lá mầm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt 1 lá mầm và 2 lá mầm

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là:
a. kiểu rễ c. Số cánh hoa
b. số lá mầm của phôi d. dạng thân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu đặc điểm của lớp hai lá mầm

Nêu đặc điểm của lớp hai lá mầm,đặc điểm nào là tiêu chuẩn chính để phân biệt lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt cây 2 lá mầm và 1 lá mầm

Nhận biết cây hai lá mầm và cây một lá mầm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những bộ phận của hạt

Hạt gồm những bộ phận nào? Nêu điểm khác nhau cơ bản của hạt cây 1 lá mầm và hạt cây hai lá mầm?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay