2 nghiệm phân biệt

2 kết quả phù hợp trong mục 2 nghiệm phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Cho phương trình
Resized Image
a. Giải phương trình đã cho khi m = – 2
b. Giả sử phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 . Tìm hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai- toán 9

Cho phương trình bậc 2: x2 – 6x + m = 0 (m là tham số)
a/ Giải phương trình với m = 5
b/ Tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2 thỏa mãn
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay